BG | EN
Добре дошли в страницата на ЕвроБул Холдинг – Първото Българско Акционерно Дружество за Оценка на Съответствието
 
Нашата Мисия
 
ЕвроБул Холдинг АД основава политиката си по оценка на съответствието на базата на международно приетата практика, като си поставя цели да:
  • Повишава конкурентоспособността на дружеството;
  • Повишава доверието на потребителите;
  • Подобрява качеството на реализираните от организацията услуги;
  • Утвърждава Холдинга на пазара на услуги, свързани с оценката на съответствието.
ЕвроБул Холдинг ще предприема всички необходими мерки за утвърждаване на услугите по оценка на съответствието като средство за повишаване на доверието на потребителите и подпомагане на производителите.
 
Основната насоченост на Холдинга е стимулиране на производителите за реализацията им на нови пазари, усъвършенстване на съществуващите и развитие на конкурентни нови продукти, и като резултат - все по-пълно удовлетворяване на потребностите на клиентите

По този начин ЕвроБул Холдинг ще работи за непрекъснатото утвърждаване на името на компанията като коректен партньор на пазара на независимите услуги за оценка на съответствието в България.
 
При изпълнение на процедурите за оценка на съответствието, ЕвроБул Холдинг по никакъв начин няма да действа дискриминиращо, по начин ограничаващ или възпрепятстващ контакта на настоящи и потенциални клиенти. Достъпът до услуги в декларирания обхват на действие на Холдинга не зависи по никакъв начин от финансови условия, численост на персонала, членство в асоциация или група, или броя на съществуващите клиенти.
 
Като основна предпоставка за развитие считаме непрекъснатото подобряване на стила и методите на управление, с фокус към удовлетвореността на нашите клиенти.
Инж. Стефан Абаджиев
Изпълнителен директор