BG | EN
 
Моля попълнете всички данни коректно и до два работни дни ще получите оферта за желаната от вас услуга. Възможно е служител на фирмата да се свърже с вас за уточняване на някои детайли ако възникне такава нужда – това е с цел нашата оферта да бъде максимално точна и изцяло коректна спрямо вас.

Полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни.

Всички данни, които попълните в този въпросник се разглеждат при пълна конфиденциалност и в съответствие със закона за зашита на личните данни.

Данни за лицето
Име и фамилия: *
Дата на раждане: *
Адрес домашен: *
Месторабота (име на организация, в която работите): *
Адрес на организацията: *
Ако организацията е част от някаква група или структура, моля пояснете:
Длъжност в организацията: *
Телефон: *
Мобилен:
Факс:
E-mail: *
Допълнителна информация (ако е приложимо):
 
 
Желан курс на обучение: *
Други:
 
Имате ли сертификация (система за управление / продуктова сертификация) в организацията, в която работите:
Ако ДА, моля опишете каква:
 
Предмет на дейност на вашата фирма и какви функции изпълнявате в нея (процеси/продукти/проектиране): *
 
Брой служители в организацията: *
 
Предпочитано място за провеждане на курса:
 
 
Допълнителна информация (ако е приложимо):
 
Как разбрахте за ЕвроБул Тренинг?
  
 
Моля посочете името на лицето (физическо или юридическо), насочило Ви към ЕвроБул Тренинг: